Máy Bắn Màu Hạt Điều

AVNGroup

du an thuc te may ban mau bang tai ngang

du an thuc te may ban mau hat dieu 1

may ban mau hat dieu 2 tang

may han loai mau thuc pham

Máy bắn màu hạt điều nhân trắng 4 máng

Máy bắn màu hạt điều nhân trắng 2 tầng