Máy Xray Dò Tạp Chất Thực Phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy Xray Dò Tạp Chất Thực Phẩm

AVNGroup cung cấp các dòng máy Xray thực phẩm tiêu chuẩn Đức phục vụ cho khách hàng nhà máy trong nghành nông sản, thực phẩm, thủy hải sản

Các loại máy Xray

  • Máy xray phát hiện và loại bỏ tạp chất trong nông sản bằng Tia X và hệ thống bép thổi khí nén
  • Máy xray phát hiện và loại bỏ tạp chất trong thực phẩm bằng Tia X và hệ thống bép thổi khí nén
  • Máy xray phát hiện và loại bỏ tạp chất trong thủy sản bằng Tia X và hệ thống bép thổi khí nén

Máy Xray Dò Tạp Chất

Máy Xray Dò Tạp Chất Thủy Sản

13,000